Retningslinjer for udlån og udlejning af lokaler i

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Formål

Medborgerhusets formål er at stille lokaler til rådighed for brugernes aktiviteter, som kan indpasses i husets rammer.

Det er først og fremmest sigtet, at Medborgerhuset skal være mødested for det bredest mulige udsnit af kommunens foreningsliv.

Ingen forening eller organisation kan have permanent lokale eller sætte sit foreningspræg på lokalet.

 

Brugere

Medborgerhuset Bindslevs Plads ejes af Silkeborg Kommune og udlånes vederlagsfrit til følgende, hjemmehørende i Silkeborg Kommune:

  • Foreninger under folkeoplysningsloven
  • Andre foreninger og interesseorganisationer, som har et almen nyttigt formål
  • Studerende kan booke de tre små grupperum, hvis de er ledige på dagen

Andre foreninger, herunder grundejer- og andelsbogligforeninger, organisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, både i og udenfor Silkeborg Kommune, kan leje ledige lokaler hvis aktiviteten kan indpasses i husets rammer.

Udleje af lokaler
Der opkræves leje for lokaler i følgende tilfælde: 

  • Når hovedformålet er at drive lotteri, bankospil eller lign.
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende, hvortil der opkræves entré, eller drives handel.

Reservering af lokaler

Reservering af lokaler sker via Fritidsportalen.

Der kan kun reserveres lokaler max et år frem fra dags dato. Medborgerhusets leder kan dispensere i særlige tilfælde.

Medborgerhusets leder træffer afgørelse om, hvorvidt det er tale om lån eller leje af lokalerne.

Takstreguleringer sker i forbindelse med vedtagelsen af Silkeborg Kommunes budget.

Generelt
Brugerne skal selv varetage praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen at gøre, med mindre andet er aftalt med Medborgerhusets personale.

Når intet andet er anført, er lånet eller lejen ekskl. brandvagt, kontrollør, billetter, Koda-afgift og lignende, samt ekstra inventar, borddækning, scene, opstilling osv.

De til enhver tid gældende regler fra brandmyndighederne skal overholdes.

Udstillinger og aktiviteter med dyr henvises til lokaler i Lunden.

Danseaktiviteter henvises til Lundens lokaler.

Arrangementer der har karakter af fester, henvises til Lundens lokaler.

Mad og drikkevarer, som nydes i forbindelse med arrangementer, skal købes via husets Café.

Åbningstid
Den daglige åbningstid er mandag til torsdag kl. 8–22, fredag kl. 8-15, samt lørdag, søndag og juli måned efter nærmere aftale.

Det er ikke muligt at låne/leje lokaler fra 24. til 31. december. (begge dage inkl.)

Vi tilstræber, at der er åbent for booking i enten Medborgerhuset (Bindslevs Plads), Nordre Fælleshus eller Lunden i juli måned.

Godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. august 2020