Nordre Fælleshus

Medborgerhuset Nordre Fælleshus udlejer og udlåner lokaler til grupper og foreninger ved møder og andre arrangementer.

Brugerne skal selv varetage praktiske gøremål, der har med lånet/lejen at gøre, med mindre andet er aftalt med husets personale. Lån/leje er uden opstilling, ekstra inventar, borddækning osv.

Borde og stole tørres af og sættes på plads efter brug.

Der opkræves leje i følgende tilfælde:

  • Når hovedformålet er at drive lotteri, bankospil eller lign.
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende, hvortil der opkræves entré, eller drives handel

Huset kan ikke lejes til private arrangementer.

Der kan kun reserveres lokaler 1 år frem. Husets ledelse kan dispensere i særlige tilfælde og træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om lån eller leje af lokalerne.

Der er ingen IT tilkaldevagt.

I tilfælde af akutte problemer, såsom alarmer kontakt pedellerne – tlf. 87221984.

Læs husets retningslinjer her.