Retningslinjer for Mosaikken

Lokaleudlån

Lån et lokale i Mosaikken

Mosaikkens lokaler stilles til rådighed til møder og arrangementer for foreninger, organisationer, institutioner samt brugerkredse af almen karakter, hjemmehørende i Silkeborg Kommune. Lokalerne stilles gratis til rådighed. Bor man udenfor Silkeborg Kommune, se takster nederst på siden.

Lokalebeskrivelse

 • Kronen
  Kronen er placeret på 1. sal – oven på Skoletorvet. Standardopstilling tilbyder plads til 20 personer, der evt. kan deles i to grupper af 10 med hver deres bord.Lokalet er udstyret med en fjernsynsskærm 64″ HDMI-interface. Computer og adapter til computer skal medbringes. Lokalet er beregnet til enkeltstående begivenheder.

  Der er mulighed for at bruge et lille køkken i stueetagen– med service til 50 personer
  Kaffemaskine m.m. Brugt service sættes i opvaskemaskine, som sættes i gang, før Mosaikken forlades. Alle medbragte varer fjernes samme aften.

 • Salonen
  Salonen er placeret i foyeren i Mosaikken. Lokalet er cirkulært med vinduer hele vejen rundt. Dog afskærmet med folie.Salonen er udstyret med en fjernsynsskærm 52″ HDMI-interface. Computer og adapter til computer skal medbringes.
  Lokalet er beregnet til enkeltstående begivenheder.

  Der er mulighed for at bruge et lille køkken i stueetagen– med service til 50 personer
  Kaffemaskine m.m. Brugt service sættes i opvaskemaskine, som sættes i gang, før Mosaikken forlades. Alle medbragte varer fjernes samme aften.

 • Rotunden
  Rotunden er indrettet som en multisal til biograf og andre arrangementer med flytbar teleskoptribune og film og lydudstyr.
  Væggene er udstyret med akustisk beklædning.
  Ved større arrangementer kan skydevæggene åbnes ud mod foyeren.

  – Inventar
  I lokalet findes:Internet – og elstik: 2
  Antennestik: 1
  Forstærkeranlæg og højtaleranlæg
  Filmlærred
  Projektor
  Teleslynge
  Bærbarcomputer
  Flygel
  Mikrofon

  Højskolesangbøger 128 stk. (skal bestilles i forvejen)

  Desuden kan der bestilles opsætning af scene på max 18 m2. Scenen består af 9 plader af 2 x 1m. Den kan justeres i højde 30 – 40 cm.

Lokalebooking

Det er muligt at booke lokaler online via Fritidsportalen.silkeborg.dk

Nøgle udleveres mod kvittering samme dag, som arrangementet finder sted. Der gives en instruktion til nøglesystemet. Nøglen afleveres til Kjellerup bibliotek dagen efter.

Retningslinjer for lokaleudlån

Mosaikkens lokaler stilles til rådighed til møder og arrangementer for foreninger, organisationer, institutioner samt brugerkredse af almen karakter, hjemmehørende i Silkeborg Kommune. Lokalerne stilles gratis til rådighed. Bor man udenfor Silkeborg Kommune, se takster.

Tilbagevendende ugentlige arrangementer henvises primært til Alhuset, mens Mosaikkens lokaler primært er til enkeltstående møder og arrangementer. Der skal dog tages hensyn tl en så hensigtsmæssig afvikling som muligt af de enkelte arrangementer.

Lokalerne kan lånes/lejes alle dage mellem kl. 8.00 og 23.00.

Lokalerne kan ikke udlånes/lejes til private formål.

De til enhver tid gældende regler fra brandmyndighederne skal overholdes.

Udlån af lokaler

Brugerne har selv ansvar for en særlig bord- og stoleopstilling, samt evt. scene.

Lokalerne lånes/lejes og afleveres efter brug med standard bordopstilling og rengjorte borde, og lukkede vinduer.
Der opkræves betaling for manglende oprydning og ekstra rengøring efter gældende takster. Ved misligholdelse betales erstatning for ødelagte ting.

Udstyr:

Der er hotspot i hele huset.
Efter aftale kan lånes projektor, overhead, Apple TV-box, mikrofonanlæg, trådløse mikrofoner, flipover samt scene.
Desuden forefindes flygel samt et sæt højskolesangbøger på 100 stk.

Mad og drikke

Køkkenfaciliteterne må benyttes til servering af kaffe samt ”lettere anretninger”. Madlavning må ikke finde sted.

Der forefindes kaffe-service til 100 personer. Brugt service sættes i opvaskemaskinen, so sættes i gang, før Mosaikken forlades.

Brugerne medbringer selv alle varer og er velkomne til også at medbringe engangsservice.
Sorte affaldssække er til rådighed i køkkenet. Alle medbragte varer fjernes samme aften.

Lokalebooking

Booking sker online fritidsportalen.silkeborg.dk

Nøglebrik udleveres indenfor bibliotekets åbningstider og mod kvittering tidligst dagen før eller samme dag som arrangementet finder sted.
Der gives instruktion til alarm og nøglesystem.
Nøglen afleveres til Kjellerup Bibliotek den følgende dag.
Igangsætning af alarm, der medfører udrykning af vagtpatrulje, koster efter gældende takst.
Alle brugere gøres bekendt med husreglerne ved lokaleudlån.

I tilfælde af akutte problemer, såsom alarmer og manglende låsning af hoveddøren kontakt
Inge Kring – tlf. 51 21 00 86

Lokaleleje

Lokaleleje for foreninger, organisationer, institutioner samt brugerkredse af almen karakter udenfor Silkeborg Kommune:

Rotunden – maks. 4 timer – 1500 kr.

Rotunden – hele dagen – 2000 kr.

Kronen – maks. 4 timer – 500 kr. / hele dagen – 800 kr.

Salonen – maks. 4 timer – 500 kr. / hele dagen – 800 kr.

Timeløn til pedel, rengøring, køkken efter faktiske udgifter
Alarm der udløser besøg af vagtpatrulje efter faktiske udgifter