Retningslinjer for udlån og udlejning af lokaler i Mosaikken

 

Formål

Mosaikkens formål er at stille lokaler til rådighed for brugernes aktiviteter, som kan indpasses i husets rammer.

Det er først og fremmest sigtet, at Mosaikken skal være hjemsted for det bredest mulige udsnit af kommunens foreningsliv.

Ingen forening eller organisation kan have permanent lokale eller sætte sit foreningspræg på lokalet.

Brugere

Mosaikken ejes af Silkeborg Kommune og udlånes vederlagsfrit til følgende, hjemmehørende i Silkeborg Kommune:

  • Foreninger under folkeoplysningsloven
  • Andre foreninger og interesseorganisationer, som har et almen nyttigt formål

Andre foreninger, herunder grundejer- og andelsbogligforeninger, organisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, både i og udenfor Silkeborg Kommune, kan leje ledige lokaler hvis aktiviteten kan indpasses i husets rammer.

Udleje af lokaler

Der opkræves leje for lokalerne i følgende tilfælde:

  • Når hovedformålet er at drive lotteri eller bankospil.
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende hvortil der op­kræves entré eller drives handel.

Reservering af lokaler

Reserveringer af lokaler sker via Fritidsportalen

Der kan kun reserveres lokaler maks. et år frem. Mosaikkens leder kan dispensere i særlige tilfælde.

Mosaikkens leder træffer afgørelse om, hvorvidt det er tale om lån eller leje af lokalerne.

Takstregulering sker i forbindelse med vedtagelsen af Silkeborg Kommunes budget.

Generelt

Brugerne varetager alle praktiske gøremål, der har med lånet eller lejen at gøre, incl. oprydning, rengøring, opvask af service m.v.

Når intet andet er anført, er lånet eller lejen ekskl. brandvagt, kontrollør, billetter, Koda-afgift og lign. samt ekstra inventar, scene, opstilling osv.

Åbningstid

Den daglige åbningstid er kl. 8–22. Der kan træffes aftale om forlænget åbningstid.

Det er ikke muligt at låne/leje lokaler fra 24. til 31. december. (begge dage inkl.)

Vi tilstræber, at der er åbent for booking i enten Medborgerhuset (Bindslevs Plads), Nordre Fælleshus eller Lunden i juli måned.

Godkendt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 10. august 2020