Kulturhus med bibliotek og skole

Mosaikken er et videns-, lærings- og kulturhus i Kjellerup, som blev taget i brug i 2005. Det er centralt beliggende midt i Kjellerup by.
Kjellerup Bibliotek og Kjellerup skole er placeret her sammen med en række lokaler og faciliteter til kultur- og fritidsformål for kommunens borgere. På 1. sal har skolens og bibliotekets administration og medarbejdere til huse.
I Mosaikken afholdes en bred vifte af arrangementer og udstillinger. Mosaikken låner/lejer også lokaler og udstyr ud til en lang række formål.
Læs husets retningslinjer

Se en oversigt over Mosaikkens lokaler her

Udleje af lokaler

Der opkræves leje for lokalerne i følgende tilfælde:

  • Når hovedformålet er at drive lotteri eller bankospil.
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende hvortil der op­kræves entré eller drives handel.

Kunst i Mosaikken
Kunstneren Leonard Forslund har udsmykket Mosaikken.
​Under loftet svæver en globus, som Forslund har klippet op i tilfældige dele og sat sammen så Kina og Mozambique er blevet naboer til Danmark.

Kontakter
Kjellerup Bibliotek: 89 70 48 70

—————————————————————-

Al-huset

Alhuset målsætning

Alhuset er et folkeligt, kulturelt og socialt samlingssted for borgerne i Kjellerup.
Alhuset stiller lokaler til rådighed for kommunens foreningsliv og interessegrupper udefra kriterier om alsidighed og aktiviteter for alle aldre.
Alhuset brugergrupper kan tage selvstændige initiativer til aktiviteter for kommunens borgere.

Reservation af lokalerne

Reservation foregår ved onlinebooking i Silkeborg kommunens bookingside Fritidsportalen. Lokalerne kan anvendes mandag til torsdag kl. 16-23, fredag kl. 12-23, weekend kl.8-23.
Der kan gives tilladelse til reservation af lokale til ugentlig tilbagevendende møder for højst et halvt år ad gangen. Dog må de ugentlige møder vige for særlige arrangementer, hvilket vil blive varslet 2 uger før.

Udlevering og aflevering af nøgle

Der er opsat nøgleboks ved bagindgang af Al-huset.
Koden fremsendes i bekræftelsesmail efter godkendelse af bookingen.
Husk at lægge nøglen tilbage i boksen efter brug.

Ankomst

Døre i gården benyttes. Nøglen benyttes til alarmen inde i entreen – drejes fra rød mod grøn.

Anvendelse af lokalerne

Lokalerne anvendes til møder for foreninger, grupper og organisationer.
Lokalerne må ikke anvendes til private fester.
Der må ikke afholdes arrangementer af kommerciel karakter.
Køkkenet må benyttes til kaffe- og te brygning samt til lettere anretning og lignende. Man medbringer selv alle varer og fjerner dem igen samme aften.
Indhold i køleskab m.v. tilhører Dagcentret.
Egentlig madlavning må ikke finde sted. I øvrigt henvises til ”Bestemmelser vedr. benyttelse af kommunale lokaler”.
Det anbefales at låse døren, når alle er mødt op, således at uvedkommende ikke dukker op i huset.
Dørklokken ved bagdøren kan benyttes ved senere ankomst.
Det er vigtigt, at man tager hensyn til de øvrige arrangementer i huset og undgår unødig støj.

Se oversigt over Al-Husets lokalerne her

Øvrige faciliteter

Overheadprojektor, og mikrofon.

Oprydning og rengøring

Brugerne sørger selv for oprydning og rengøring af lokalerne.
Alt skal efterlades i samme stand, som ved ibrugtagningen. Der er IKKE ansat pedel eller anden medhjælp. Dagcentret og biblioteket anvender lokalerne i dagtimerne og kan ikke påtage sig oprydning efter andre brugere.
I tilfælde af manglende oprydning/rengøring fremsendes regning.
Ved forkert brug af alarm-systemet, kan der tages betaling for vagttilkald.
Ved misligholdelse af lokalerne eller inventaret vil der blive opkrævet erstatning, ligesom der kan idømmes karantæne fra Alhuset.

  • Bordene aftørres i rent vand uden sæbe
  • Porcelæn afvaskes og sættes på plads – se afmærkning på skabene
  • Opvaskemaskinen kan benyttes – følg brugsanvisningen og husk at tømme maskinen til slut
  • Gulve fejes eller støvsuges – kosteskab i rum 6
  • Affald sorteres efter instruks på affaldsspandene. Bemærk dåsen til aske

Afgang

Huset forlades senest kl. 23.
Kontroller at alle vinduer og døre er lukkede.
Kontroller at alle har forladt lokalerne – vær opmærksom på, at der kan være andre brugere i huset. I dette tilfælde aftaler man indbyrdes, hvem der forlader huset sidst og tilslutter alarmen.
Lysene slukkes.
Alarmen slås til – nøglen drejes mod rødt lys.
Døren låses.
Nøglen afleveres som aftalt.

Ferielukning

Alhuset vil være lukket for alle aktiviteter hvert år i juli måned.

Information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Kjellerup Bibliotek, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup, tlf. 87 22 19 20.