Mosaikken

Kulturhus med bibliotek og skole

Mosaikken er et videns-, lærings- og kulturhus i Kjellerup, som blev taget i brug i 2005. Det er centralt beliggende midt i Kjellerup by.
Kjellerup Bibliotek og Kjellerup skole er placeret her sammen med en række lokaler og faciliteter til kultur- og fritidsformål for kommunens borgere. På 1. sal har skolens og bibliotekets administration og medarbejdere til huse.
I Mosaikken afholdes en bred vifte af arrangementer og udstillinger. Mosaikken låner/lejer også lokaler og udstyr ud til en lang række formål.
Læs husets retningslinjer

Se en oversigt over Mosaikkens lokaler her

Udleje af lokaler

Der opkræves leje for lokalerne i følgende tilfælde:

  • Når hovedformålet er at drive lotteri eller bankospil.
  • Når der afholdes udstillinger, koncerter, teaterarrangementer eller lignende hvortil der op­kræves entré eller drives handel.

Kunst i Mosaikken
Kunstneren Leonard Forslund har udsmykket Mosaikken.
​Under loftet svæver en globus, som Forslund har klippet op i tilfældige dele og sat sammen så Kina og Mozambique er blevet naboer til Danmark.

Kontakter
Kjellerup Bibliotek: 89 70 48 70